کتاب تفکر متفاوت

کتاب تفکر متفاوت

تفکر متفاوت، ابزارها و راهبردهایی را ارائه می‌دهد که شرکت و کسب‌وکار شما می‌تواند با استفاده از آن‌ها بهره‌وری و کسب قدرت خود را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد.
نویسندگان این کتاب به شما نشان می‌دهند که چگونه می‌توانید راهبردهای خود را مورد ارزیابی قرار دهید، بازارهای جدید خلق کنید، به محصولات خود ابتکاری اساسی دهید، و مدل‌های نوآورانه‌ای برای قیمت‌گذاری و سود ایجاد کنید تا به این وسیله در مقابل رقبای خود، مزیت‌های رقابتی متعددی به دست آورید.

این رویکردهای نوآورانه، توسط شرکت‌هایی چون اپل، ویرجین، مک‌دونالد و ... به کار گرفته شده و این مثال‌ها به شما نشان می‌دهد که در عمل باعث چه موفقیت‌هایی می‌شوند.