کتاب تفکر متفاوت

کتاب فرصت‌های استارت‌آپی

این کتاب، روشی کاربردی به شما ارائه می‌دهد تا با استفاده از آن بتوانید ایده کسب‌وکار خود را ارزیابی کنید.
بنابراین، خواندن این کتاب برای هر کارآفرین و یا کسی که می‌خواهد وارد فضای کسب‌کار شود، یک ضرورت است.

در این کتاب خواهید آموخت که:
- اگر کسب‌وکار و ایده جدیدتان قانون 10 گانه را رعایت نکند، نباید شغل فعلی‌تان را رها کنید.
- چگونه توسعه و رشد زودهنگام مشتری، می‌تواند یک ایده خوب را به یک فرصت بزرگ تبدیل کند.
- چه فرصت‌هایی ارزش این را دارند که همه‌چیز را برای اجرای آن فروخت

داشتن و خواندن این کتاب برای هرکس که به ایجاد کسب‌وکاری فکر می‌کند و یا به دیگران در این زمینه مشورت می‌دهد، واجب است.